BIHOR doo
Preduzeće za međunarodnu špediciju, spoljnu trgovinu i poslovne usluge

ID br.4200247390000
PDV br. 200247390000
Por.br:01637089

Adresa
Halilovići 9
71000 Sarajevo
i
G.P. Bosanski Šamac

 
  Telefoni
+387 (0)33 760-340
                     760-342
Fax:              760-341
Tel/fax: 031 795 211

Mobiteli
+387 (0)61 144-611
                     218-681
                     218-684
                     563 466
+387 (0)65 966 063

E-mail: bihor@bih.net.ba
 
  • Carinjenje robe u uvozu i izvozu kod carinarnica na području kantona Sarajevo i na G.P. Bosanski šamac

  • Reexport roba

  • Organizacija prevoza

  • Osiguranje robe u prevozu

  • Skladištenje robe u javna carinska skladišta

  • Posredovanje u spoljno-trgovinskom poslovanju

 

Bihor d.o.o. - Vaša špedicija od povjerenja

© 2002-2006 www.BuonArte.com