BIHOR doo
Preduzeće za međunarodnu špediciju, spoljnu trgovinu i poslovne usluge

ID br.4200247390000
PDV br. 200247390000
Por.br:01637089

Adresa
Halilovići 9
71000 Sarajevo
i
G.P. Bosanski Šamac

 
  Telefoni
+387 (0)33 760-340
                     760-342
Fax:              760-341
Tel/fax: 031 795 211

Mobiteli
+387 (0)61 144-611
                     218-681
                     218-684
                     563 466
+387 (0)65 966 063

E-mail: bihor@bih.net.ba
 

Preduzeće zainteresovano za obavljanje spoljno-trgovinskih poslova treba biti upisano u registar carinskih obveznika kod uprave za indirektno oporezivanje (UIO) - Banja Luka
Spisak dokumenata potrebnih za upis nalazi se na stranici uprave za indirektno oporezivanje www.uino.gov.ba

Za carinjenje robe u mjestu odredišta potrebno je obezbjediti:

 • originalnu uvoznu dispoziciju

 • izjavu da roba nije osigurana u prevozu ili polica osiguranja
  (ako je roba osigurana)

 • račun za prevoz robe sa razdvojenim iznosima do BH granice
  i od BH granice (ako je mjesto pariteta van područja R BiH)

 • račun za robu ovjeren od granične-ulazne carinarnice

 • graničnu carinsku prijavu

 • za sve pošiljke u vrijednosti preko 8.000,00 KM potreban je još i
  obrazac DV-1 (izjava da dobavljač i kupac nisu u poslovnoj ili
  rodbinskoj vezi koja može uticati na realnost iskazane cijene robe,
  a ako su u takvoj vezi da to nije uticalo na cijenu robe)

Pored navedenih dokumenata za neke robe potrebno je još obezbjediti i dodatne isprave prije carinjenja i to:

 • potvrda zavoda za mjeriteljstvo (za mjerne instrumente)

 • odobrenje ministarstva poljoprivrede (za sve biljke i sjemena,
  proizvode biljnog porjekla koji nisu podvrgnuti termičkoj obradi),
  kopiju ovog odobrenja potrebno je dostaviti i carinarnici na
  graničnom prelazu.

 • odobrenje veterinarske inspekcije (za sve proizvode životinjskog
  porjekla bez obzira na stepen obrade). Kopiju ovog odobrenja
  potrebno je dostaviti i carinarnici na graničnom prelazu.

 • rješenje sanitarnog inspektora (prehrambeni proizvodi, kozmetika,
  odjeća i obuća). Inspektor ga izdaje u toku carinjenja.

 • uvjerenje o kvalitetu (prehrambeni proizvodi, proizvodi naftnog
  porijekla, neke industrijske proizvode i sirovine). Inspektor ga
  izdaje u toku carinjenja.

 • dozvola ministarstva zdravstva (za lijekove i druge slične
  proizvode). Kopiju ovog odobrenja potrebno je dostaviti i
  carinarnici na graničnom prelazu.

 • dozvola ministarstva trgovine za neke robe.

   

© 2002-2006 www.BuonArte.com