BIHOR doo
Preduzeće za međunarodnu špediciju, spoljnu trgovinu i poslovne usluge

ID br.4200247390000
PDV br. 200247390000
Por.br:01637089

Adresa
Halilovići 9
71000 Sarajevo
i
G.P. Bosanski Šamac

 
  Telefoni
+387 (0)33 760-340
                     760-342
Fax:              760-341
Tel/fax: 031 795 211

Mobiteli
+387 (0)61 144-611
                     218-681
                     218-684
                     563 466
+387 (0)65 966 063

E-mail: bihor@bih.net.ba
 

Adresa: Halilovići 9 (carinski terminal), 71000 Sarajevo
G.P. Bosanski šamac

Telefon: ++387 33 760-340
Telefon: ++387 33 760-342
Fax: ++387 33 760-341
Tel/fax +387 31 795 211

Mobiteli:
061/144-611 - Mulaz Sijarić - direktor
061/563-466 - Sanela Tufo Sijarić - pom. dorektora
061/218-681 - Faruk Radonja - referent
061/218-684 - Mersiha Sijarić - referent
065/966-063 - Goran Jovović - referent

E-mail: bihor@bih.net.ba

Preduzeće za međunarodnu špediciju Bihor d.o.o. Sarajevo
ID br. 4200247390000
PDV - 200247390000
Por.br. 01637089
Poslovne banke:
Unikredit zagrebačka banka - 3383202250283027
Nova banjalučka banka -5510500001917549
Nova banka - 5550050018529489


 

Bihor d.o.o. - Vaša špedicija od povjerenja

© 2002-2006 www.BuonArte.com